På Abcnyheter.no finnes nyttige tips og informasjon om refinansiering og hvilke fordeler dette kan ha for privatøkonomien. Å få samlet utgiftene til kredittkort og smålån i et månedlig avdrag, kan gi store økonomiske besparelser og færre bekymringer. Å refinansiere er ikke ensbetydende med høye renter, da det faktisk finnes ganske moderate lånetilbud på markedet.

Først av alt kreves en god oversikt over gjelden og privatøkonomien. Har man flere kredittkort eller smålån, kan dette fort bli uoversiktlig. Samles alt dette i ett lån, har man bare ett avdrag å forholde seg til. For å få de beste vilkårene, vil første steg være å ta kontakt med banken man bruker.

Banken kan ofte gi de beste vilkårene

Banken kjenner sine kunder best. Det kan også hende at kredittkort, smålån, billån etc. kommer fra en og samme bank. Da er det bedre vilkår å hente om man søker om å få samlet all gjeld i ett lån. Dette er den beste refinansieringen man kan få, da banken kan strekke seg langt for å sikre sine interesser.

Banken en bruker vil også kunne strekke seg langt når det gjelder å få samlet all ekstern gjeld i ett lån, og er den aktøren som vil tilby den beste renten på en eventuell refinansiering. Men uansett gjelder det å sammenligne ulike aktører for å få de beste vilkårene både når det gjelder renter og omkostninger.

Store forskjeller

Det er store forskjeller mellom de beste og de dyreste vilkårene når det gjelder lånetilbud rundt i de ulike bankene. Tar man hensyn til renten alene kan denne ligge på så lavt nivå som 7–8 %, mens den høyeste renten kan være på over 20 %. Det er blant annet kundens kredittscore som avgjør renten.

Når de ulike bankene reklamerer med refinansiering og forbrukslån, opererer de med renteeksempler basert på sine kunders gjennomsnittlige rentenivå. Dette gir en viss pekepinn på hvilken rente en kan forvente på en eventuell refinansiering, vel og merke dersom en har god kredittscore, da alt avhenger av hvilken risiko banken tar ved å utgi lån til kunden.

De dyreste og billigste lånene

Kredittkort er de dyreste lånene en kan ha, og følgelig de lånene kundene har størst problemer med å betale ned. Det er aldri en god ide å refinansiere kredittkortgjeld med nye kredittkort. Dette vil kun balle på seg, og til slutt bli umulig å håndtere. Forbrukslån er et bedre alternativ for å refinansiere gammel kredittkortgjeld.

De billigste lånene er stort sett boliglån. Årsaken til det er at bankens risiko er lav, da de har sikkerhet i den belånte boligen. Imidlertid kan det komme tider i ens liv da det kan være vanskelig å betjene også boliglånet. Da vil en refinansiering av boliglånet, med nedsettelse av rente og eventuelt forlengelse av løpetiden, være det mest gunstige alternativet.

Tips til lavere rente

Foruten å sammenligne tilbud fra forskjellige långivere, kan bruk av finansagent være på sin plass når en vil refinansiere gammel gjeld. Ikke bare har finansagenten gode avtaler med de ulike bankene, men vedkommende er også ekspert på privatøkonomi og kan gi god veiledning i prosessen. En finansagent vil også kunne legge fram ulike tilbud fra sine samarbeidende banker og finansinstitusjoner.

En måte å få ned renten på er å tilby banken økt sikkerhet. Dette kan gjøres med pant i eiendom, eller om en søker refinansiering sammen med en annen medlåntaker. Dette vil gjøre at banken tar en mindre risiko ved å utstede lån, da lånet støttes av to låntakere med eller uten ekstra sikkerhet i form av eiendeler eller bolig.

Gjøre og ikke gjøre

  • Refinansier dyr kredittkortgjeld med et forbrukslån. Se https://www.refinansiere.net/ for ulike tilbud
  • Ikke refinansier dyr kredittkortgjeld med ny kredittkortgjeld

Refinansiering kan være et godt alternativ når kredittkort og smålån hoper seg opp og blir vanskelig å betjene. Å samle alt i ett gir økt oversikt i privatøkonomien og bedre betjeningsevne, da formålet med refinansieringen er færre og lavere månedlige utgifter. Innhent flere tilbud, vurder vilkårene og hent råd hos en finansagent om nødvendig!

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP